Ghanas Children

Barnehjemmet

 

Barnehjemmet ble stiftet i 2007 i Darmang i den østlige regionen av Ghana. De startet opp med fem foreldreløse barn. Nå er det 23 fastboende barn på barnehjemmet og det er totalt 153 elever på skolen.

Barna på barnehjemmet er i alderen fra noen måneder og opp til 12 år.

 

I perioden mars til juni 2011 arbeidet jeg som frivillig på barnehjemmet. Det var også en annen jente fra Norge og en gutt fra Sveits i sammen periode som jeg var der nede. Det arbeidet også fire faste ansatte fra Ghana på hjemmet da jeg kom i mars 2011. Det var to kvinner og to menn. To av disse sluttet mens vi var der grunnet manglende utbetaling av lønn. Det ble til av vi frivillige arbeidet overtid og ofte sov vi på hjemmet grunnet manglende personell.

Barna på hjemmet er stort sett i god form, men de er ofte plaget av infeksjoner og sår som ikke blir behandlet med annet en plaster.

 

En liten pike på 1 ½ år lider av en arvelig sykdom ved navnet Sigdcelleanemi. Sigdcelleanemi er en medfødt sykdom som forårsaker anemi (lav blodprosent).

Denne lille piken har en ubehandlet sykdom og går til kontroll når hun blir for svak (blodfattig),

Hun får da intravenøst for å få energi. Dette ønsker vi å endre på da hun kun får behandling for å få energi og ikke for selve sykdommen.

 

I Ghana skal, alle personer under 18 år og over 70 år har en gratis medisinsk forsikring, ment å dekke medisinsk behandling. Flere av barna har ingen forsikring i det hele tatt. Den nasjonale medisinske forsikring vil kun dekke noen sykdommer, som malaria - men for barn uten denne forsikringen, dekkes ingen behandling. Sykdommer som Sigdcelleanemi dekkes ikke av forsikringen

 

Vi ønsker å hjelpe denne piken så hun kan få behandling før sykdommen gjør for stor skade på den lille kroppen og at de at de andre barna får behandling for eventuelle infeksjoner når de trenger det.

 

Dette er vår misjon så langt. Det er mye vi kan gripe fatt i, men vi starter med barna.

 

 

 

 

 

Info og

Barnehjemmet


Barnehjemmet


Barnehjemmet ble stiftet i 2007 i Darmang i den østlige regionen av Ghana. De startet opp med fem foreldreløse barn. Nå er det 23 fastboende barn på barnehjemmet og det er totalt 153 elever på skolen.
Barna på barnehjemmet er i alderen fra noen måneder og opp til 12 år.

I perioden mars til juni 2011 arbeidet jeg som frivillig på barnehjemmet. Det var også en annen jente fra Norge og en gutt fra Sveits i sammen periode som jeg var der nede. Det arbeidet også fire faste ansatte fra Ghana på hjemmet da jeg kom i mars 2011. Det var to kvinner og to menn. To av disse sluttet mens vi var der grunnet manglende utbetaling av lønn. Det ble til av vi frivillige arbeidet overtid og ofte sov vi på hjemmet grunnet manglende personell.
Barna på hjemmet er stort sett i god form, men de er ofte plaget av infeksjoner og sår som ikke blir behandlet med annet en plaster.

En liten pike på 1 ½ år lider av en arvelig sykdom ved navnet Sigdcelleanemi. Sigdcelleanemi er en medfødt sykdom som forårsaker anemi (lav blodprosent).
Denne lille piken har en ubehandlet sykdom og går til kontroll når hun blir for svak (blodfattig),
Hun får da intravenøst for å få energi. Dette ønsker vi å endre på da hun kun får behandling for å få energi og ikke for selve sykdommen.

I Ghana skal, alle personer under 18 år og over 70 år har en gratis medisinsk forsikring, ment å dekke medisinsk behandling. Flere av barna har ingen forsikring i det hele tatt. Den nasjonale medisinske forsikring vil kun dekke noen sykdommer, som malaria - men for barn uten denne forsikringen, dekkes ingen behandling. Sykdommer som Sigdcelleanemi dekkes ikke av forsikringen

Vi ønsker å hjelpe denne piken så hun kan få behandling før sykdommen gjør for stor skade på den lille kroppen og at de at de andre barna får behandling for eventuelle infeksjoner når de trenger det.

Dette er vår misjon så langt. Det er mye vi kan gripe fatt i, men vi starter med barna.
Fakta om Sigdcelleanemi

Årsaken til sykdommen er en skade i et av genene som lager hemoglobin. Hemoglobin er det stoffet som sørger for oksygentransporten i blodet, og når hemoglobinnivået er lavt, sier vi at personen har anemi. Tidligere ble anemi også kalt "lav blodprosent". Sykdomsgenene ved sigdcelleanemi arves fra foreldrene og er ikke smittsom.
I Norge er sigdcelleanemi en sjelden tilstand, og sykdommen forekommer nesten utelukkende hos personer med afrikansk opprinnelse.

Hvilke symptomer gir sigdcelleanemi?

Pasienter som har sigdcelleanemi vil få symptomer i 6 måneders alderen. De blir bleke, slappe og vokser dårlig. Alvorlige infeksjoner er vanlig. Pasienter som vokser opp vil som regel være plaget med symptomer på anemi (lav blodprosent), f.eks. blekhet, slapphet og dårlig kondisjon. Symptomene blir mest fremtredende i forbindelse med infeksjoner og betennelser.
I ungdomsårene og voksen alder er akutte episoder med tette blodårer vanlig. Dette kan gi sterke smerter, særlig i knokler. Ofte er det nødvendig med innleggelse på sykehus under slike episoder. Et annet hyppig problem kalles akutt brystsyndrom og gir feber, hoste, tungpusthet og brystsmerter. Uten behandling kan dette utvikle seg til å bli svært alvorlig.
Pasienter med sigdcelleanemi plages også ofte med at sår ikke vil gro, særlig på leggene.
Et barn med Sigdcelleanemi har mye smerter i kroppen. Visse typer bakterier kan gi opphav til alvorlige infeksjoner og krever rask oppstart med antibiotika.
Alvorlig anemi kan kreve blodoverføringer og ca 1 av 10 barn med sigdcelleanemi får hjerneslag og hjerneslaget oppstår når blodtilførselen til en del av hjernen plutselig stanser grunnet en blodpropp.

Hvilken behandling finnes?


Det finnes ingen behandling som kan helbrede sigdcelleanemi. De som har sykdommen, vil som regel behøve periodevis blodoverføring, f.eks i forbindelse med infeksjoner og betennelser. I tillegg er ulike medisiner forholdsvis effektive. For barn med alvorlig sykdom kan beinmargstransplantasjon være svært nyttig.
 
For øvrig er det viktig å forsøke og unngå de situasjonene som kan utløse akutte anfall. Dette dreier seg blant annet om infeksjoner, kulde og stress. Rikelig væskeinntak er viktig.
Ved alvorlig sigdcelleanemi er prognosen dårligere. Hyppige blodoverføringer og medisiner gjør det mulig å leve betydelig lenger enn tidligere, men selv med optimal behandling vil disse pasientene ofte dø i forholdsvis ung alder.
Web Hosting Companies